Lepené Reklamy

Lepená rezaná reklama je využitelná pri označovaní firiem, výkladov, vozidiel, strojných zariadení, ako lacný prostriedok zviditelnenia firmy.

Veľkoformátová a maloformátová digitálna tlač je využitelná na tlač bilboardov, banerov, samolepiek, vlajok atď. Veľkoformátová digitálna tlač od 6,64 € / m2.

Súčasným hitom je Car Wraping, čiastočná alebo úplná zmena farby vozidla ktorá sa robí špeciálnymi fóliami, ktoré zároveň poskytujú ochranu pred mechanickým poškodením laku napríklad na kapote pred odletujúcimi kamienkami.


Od roku 2011 má naša firma certifikát na realizáciu montáže okenných - bezpečnostných, solárnych,termálnych fólií a autofólií od renomovaného svetového výrobcu HANITA COATINGS, Izrael.