• Lepená rezaná reklama je využiteľná pri označovaní firiem, výkladov, vozidiel, strojných zariadení, ako lacný prostriedok zviditeľnenia firmy.
  • Veľkoformátová a maloformátová digitálna tlač je využiteľná na tlač bilboardov, banerov, samolepiek, vlajok atď. Veľkoformátová digitálna tlač od 6,64 € / m2.
  • Súčasným hitom je Car Wraping, čiastočná alebo úplná zmena farby vozidla ktorá sa robí špeciálnymi fóliami, ktoré zároveň poskytujú ochranu pred mechanickým poškodením laku napríklad na kapote pred odletujúcimi kamienkami.
  • Od roku 2011 má naša firma certifikát na realizáciu montáže okenných – bezpečnostných, solárnych,termálnych fólií a autofólií od renomovaného svetového výrobcu HANITA COATINGS, Izrael.